2022-жылдын 3-декабрында “Башталгыч билим берүү”, жана “ Мектепке чейинки билим берүү” профилдери боюунча 4-курстун студенттери кесиптик-профилдик практикасын ийгиликтүү өтөп келишти.

2023-01-09 12:29:55 63