6-8-Апрелде факультеттин окутуучулары Ташкент шаарындагы ЖОЖдордо иш сапарында болушту.

2022-06-24 00:03:54 22

Ош МУнун педагогика, психология жана дене тарбия факультетинин психолог окутуучулары М.Улугбек атындагы Ташкент улуттук университетинде жана Низами атындагы Ташкент мамлекеттик педагогикалык университетинде тажрыйба алмашуу максатында болушуп, илимий байланышты чындап, психологиялык лабораториялары менен таанышышты. Квалификацияны жогорулатуу боюнча психолог адистер менен суйлошуулор жургузулду.