Методикалык диалог.

2023-02-24 19:05:31 61

2023-жылдын 18-февраль ишемби күнү педагогика жана психология факультетинде башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы кафедрасынын башчысы, доцент М.А.Шайимкулова менен “Русский мир” коомдук фондунун жетекчиси ОшМУнун орус филологиясы факультетинин дүйнөлүк адабият кафедрасынын доценти З.Я.Мискичекова тарабынан биргеликте методикалык диалог уюштурулду. Иш чарага педагогика жана психология факультетинин БББТМ кафедрасынын мүчөлөрү, БМЧББПП, БББТАТМ кафедраларынын профессордук- окутуучулук курамынын өкүлдөрү, ошондой эле Россия Федерациясынан Кыргызстандын Ош шаарындагы мектептеринде билим берип жатышкан башталгыч класстардын компетентүү методист-мугалимдери катышышты. 1. Щербакова Юлия Викторовна “Использование CLIL технологий на уроках в начальной школе”; 2. Владимирова Татьяна Борисовна "Место и роль итоговой комплексной работы в системе оценочной деятельности учителя"; 3. Птушкина Ольга Викторовна "Развитие мыслительной деятельности младших школьников через разнообразные виды устного счёта” ; 4. Хамидуллина Оксана Петровна “Развитие геометрического мышления как один из способов воспитания гармоничной личности младшего школьника" деген темаларда кызыктуу жана компетенттүү башталгыч билим берүү профилин даярдоодо таасирдүү диалогдор жүргүзүлдү.