Молодежный комитет

Жаштар кенешинин структурасы

Структура Молодежного Совета

Structure of the Youth Council

Ф.И.О

Группа

Номертелефона

Жаштар кеёешинин търайымы

Председатель Молодежного Совета

Chairman of the Youth Council

Садыкова Мимоза Махмудалиенвна

НО(б)-2-20

0779 504 234

Търайымдын орун басары

Заместитель председателя

Vice-chairman

Балтамырзаева Мадина Шавкатжоновна

Но-3-21

0772 161 203

Илим жана билим сектор

Сектор науки и образования

Sector of science and education

Абдимомунова Айдана Курстанбековна

Но-3-21

0773 190 212

Маданият сектору

Сектор культуры

Culture sector

Жоошбекова Айназикти

НО(б)-3-20

0703 958 086

Брейн-Ринг жана Дискуссия секторунун башчысы

Манас кызы Нурай

ДО-1-21

0706 060 962

Кыздар кеёешинин търайымы

Председатель Совета девушек

Chairman of the Council of Girls

Данияр кызы Дилара

НО(б)-2-19

0779 505 775

Спорт сектор

Спорт сектор

Sports sector

Эмилбек уулу Исламбек

Ф(б)-2-21

0709 817 801

Акыйкатчы

Омбудсмен

The ombudsman

Таалайбек кызы Гулумкан

НО(б)-1-21

0707 601 259

Акыйкатчынын орун басары

Заместитель омбудсмена

Deputy оmbudsman

Турганбаева Зинаида Заирбековна

НО(б)-1-21

0779 146 660