Факультеттин окмуштуулар кеңеши


2020-жылдагы Окумуштуулар кеңешинин №1-протоколу
2020-жылдагы Окумуштуулар кеңешинин №3-протоколу
2020-жылдагы Окумуштуулар кеңешинин №4-протоколу
Окумуштуулар кеңешинин 2020-2021-окуу жылы үчүн ИШ ПЛАНЫ
2020-2021-окуу жылы үчүн Окумуштуулар кеңешинин курамы бекитилди.
2020-2021-окуу жылындагы Окумуштуулар кеңешинин курамы.

Педагогика жана психология факультетинин 2018-2019-окуу жылындагы Окумуштуулар кеңешинин иш пландары жана протоколдору
Окмуштуулар кеңешинин 2018-2019-окуу жылы үчүн ИШ ПЛАНЫ